Important Notice

Articles

KORG Gadget 2

Install Guide

Basic Guide

See all 12 articles

Gadget Guide

Keyboard Shortcuts

Tips / FAQ

See all 9 articles

KORG Shop FAQ

See all 15 articles

Gadget Le for Mac

KORG Gadget 2 for iOS

Tutorials & Tips

See all 7 articles

FAQ

See all 34 articles

KORG Gadget for Nintendo Switch

Update Information

FAQ

See all 25 articles

Tips

KORG Collection for Mac/Win

Install Guide

ARP ODYSSEY

Basic Guide

Tips / FAQ

KORG Shop FAQ

See all 13 articles

KORG ELECTRIBE Wave

Tutorials & Tips

FAQ

KORG Module

Tutorials & Tips

FAQ

See all 28 articles

iMono/Poly

Tutorials & Tips

FAQ

iWAVESTATION

Tutorials & Tips

FAQ

ARP ODYSSEi

Tutorials & Tips

FAQ

See all 7 articles

iM1

FAQ

See all 18 articles

microKEY

Pre-Purchase FAQ

See all 7 articles

FAQ

See all 14 articles

microKEY Air

Important Notice

Pre-Purchase FAQ

See all 7 articles

FAQ

See all 16 articles

nanoKEY Studio

Important Notice

Pre-Purchase FAQ

See all 10 articles

FAQ

See all 11 articles

nanoKONTROL Studio

Important Notice

Pre-Purchase FAQ

See all 10 articles

FAQ

See all 13 articles

FAQ (DAW)

taktile / TRITON taktile

FAQ

plugKEY

Pre-Purchase FAQ

See all 8 articles

FAQ

See all 9 articles

General Bluetooth MIDI

Important Notice

FAQ

See all 11 articles

FAQ (iOS)

See all 8 articles

FAQ (Mac)

See all 9 articles

FAQ (Win)

See all 10 articles

General USB MIDI

FAQ (Mac)

FAQ (Win)

FAQ (B2)

iDS-10

Online Manual

See all 15 articles

FAQ

See all 13 articles

iMS-20

FAQ

See all 27 articles

iPolysix

FAQ

See all 31 articles

iKaossilator

FAQ

See all 31 articles

Kaossilator for Android

FAQ

See all 15 articles

iELECTRIBE

FAQ

See all 20 articles

iELECTRIBE for iPhone

Basic operation

See all 8 articles

Questions About Functions

See all 8 articles

GENERAL QUESTIONS

OTHER QUESTIONS

KORG Bundle Software

Tutorials & Tips

FAQ

Contact

Support